Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Verspannung; Verspätung; versperren do češtiny


e Verspannung = přetažení, deformace nadměrným upnutím, stažení, sepnutí, zakotvení, vyztužení, zdeformování (nadměrným upnutím), ztužení (lany), zapnutí, vypnutí, přepnutí, stažení k sobě

e Verspätung = opoždění, zpožďování, prodlení, zdržení, zmeškání, opožděnost

versperren = uzavřít, zahradit, zatarasit, zavírat (4. p.), zamknout, uzamknout, proložit (sazbu), zatahovat, zatáhnout, zahrazujete, zahrazují, uzavírají


Next: verspotten; Verspottung; Versprechen    vorausgezahlt; Voraussetzung; voraussichtlich