Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Versicherungsschein; Versickerung; versiegeln do češtiny


r Versicherungsschein = pojistka, pojistná listina, potvrzení o pojištění, průkaz pojištěnce, pojišťovací list, pojistný list

e Versickerung = průsak, vsáknutí, prosakování, průsek, prolínání, vsakování

versiegeln = zapečetit, opatřit pečetí, stvrdit, učinit pravoplatným, zabezpečit (4. p.), zabezpečovat (4. p.)


Next: Versiegelung; versinken; versinnbildlichen    vollständig; vollstrecken; Vollstreckung