Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Verlader; Verladung; Verlag do češtiny


r Verlader = nakládač, odesílatel (odesilatel), nakladač, nakládací stroj, zasílatel (zasilatel), přepravce, odesilatel (odesílatel)

e Verladung = nakládání, odeslání, zasílání, pažení, nakládka, překlad (zboží), odesílání

r Verlag = nakladatelství, náklad, vydání, prodej, sklad, příděl


Next: verlagern; verlagert; Verlagerung    verspotten; Verspottung; Versprechen