Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Verl.; Verladebrücke; verladen do češtiny


Verl. = nakládání, vydavatelství, nakladatel, vydavatel, prodloužení, zranění, úraz, ztráta, úbytek

e Verladebrücke = nakládací můstek, mostový jeřáb, vykládací jeřáb, výsypkový most, skrývkový most

verladen = nakládat, naložen, nakládán, odesílat, odesílán, odeslat (zboží), přeložit (náklad), překládat, vypravit (4. p.), nakládat zboží


Next: Verlader; Verladung; Verlag    Verspannung; Verspätung; versperren