Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Verknüpfung; verkohlen; Verkohlung do češtiny


e Verknüpfung = spojení, svázání, sloučení, vazba, propojení, vzájemná nezávislost, spoj, logická operace, sdružování, zavázání, navázání, vyvázání

verkohlen = pálit uhlí, zuhelňovat, zesměšňovat, dobírat si, zuhelnit, nauhličit, karbonizovat

e Verkohlung = prouhelňování, karburace, sycení uhlíkem, zuhelnatění, karbonizace, prouhelnění, karbonace


Next: verkommen; verkoppeln; verkörpert    versetzt; Versetzung; verseucht