Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Verderb; verderben; Verderben do češtiny


r Verderb = záhuba, zkažení, rozklad, rozpad, defekt, vada

verderben = pokazit se, zkazit se, podléhat zkáze, hynout, kazit, zkazit, ničit, pokazit, mařit, zničit, zhatit, zmařit

s Verderben = zkažení, zmar, zkáza, záhuba, zahubení, zhouba, zmaření


Next: verdicht; verdichten; Verdichten    verlangten; verlassen; Verlauf