Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Verbuchung; verbummeln; Verbund do češtiny


e Verbuchung = zaknihování, zaúčtování, zápis, knihování, proúčtování, zapsání, zúčtování, účtování, účtový zápis

verbummeln = promarnit, propást, promeškat, prolajdat, zchátrat, zpustnout, chátrat, pustnout

r Verbund = spřažení, skupina datových položek, skupinová data, sdružení, agregace, sloučení, vazba, manželský svazek


Next: Verbundbalken; verbunden; Verbundenheit    verkündet; verkündete; verkündeten