Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Verbrennungsgas; Verbrennungsvorgang do češtiny


s Verbrennungsgas = kouřový plyn, spalina, zplodina, spalný plyn, plynné palivo

r Verbrennungsvorgang = spalování, spalovací postup, proces hoření, proces spalování, spalovací proces


Next: verbrieft; verbringen; verbrochen    verkrümmen; verkrüppeln; verkuppeln