Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Verbreitung; verbrennen; Verbrennung do češtiny


e Verbreitung = rozšíření, rozšiřování, distribuce, zpřístupnění, zpřístupňování, rozhlášení

verbrennen = shořet, uhořet, pálit, spálit, opálit, sežehnout, spalovat, upálit, ožehnout, přepálit, popálit, dopálit

e Verbrennung = pálení, spálení, spalování, shoření, upálení, opálení, zpopelnění, upalování, uhoření, popálení, popálenina, spálenina


Next: Verbrennungsgas; Verbrennungsvorgang    verkraften; verkraftet; verkrusten