Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Verbraucher; verbraucht; Verbrechen do češtiny


r Verbraucher = konzument, odběratel, zákazník (cest. ruch), spotřebič, spotřebitelé, týkající se spotřeby

verbraucht = spotřebován, spotřeboval, opotřebuje, opotřebován, opotřeboval, opotřebujte, spotřebujte, spotřebovaný, opotřebovaný

s Verbrechen = delikt, trestný čin, provinění, spáchání, zločiny


Next: verbreiten; verbreitet; verbreiteten    Verknüpfung; verkohlen; Verkohlung