Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Unglücksfall; unheimlich; Unhold do češtiny


r Unglücksfall = úraz, nehoda, nešťastná náhoda, nerovnost, pojistná událost, nešťastná událost, nešťastný případ, pohroma

unheimlich = nejistý, příšerný, hrozný, tajemný, cizí, nezvyklý, hrozivý, nebezpečný, ukrutánský, nepříjemný, strašně, příšerně

r Unhold = ďábel, strašidlo, zlomyslník, zloduch, zlovolník, rarach, zhýralec


Next: unifizieren; unifiziert; Unke    überhängen; überhäuft; überheblich