Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Übergang; Übergangsbahnhof; Übergangsrohr do češtiny


r Übergang = místo přechodu, proměna, přepad (na sítě), přeskok, přejezd, vynechání, vynechání bloku, vlnovodová spojka, přeměna, přestup, dezerce

r Übergangsbahnhof = přechodové nádraží, přestupná stanice, tranzitní stanice, odbočná stanice, přechodní nádraží

s Übergangsrohr = redukce (tvarovka), redukční trubka, přechodová trubka, přechodka, přechodná trubka, převodní trouba


Next: Übergangszeit; Übergangszone    Verbuchung; verbummeln; Verbund