Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Übergabe; übergaben; Übergabestelle do češtiny


e Übergabe = odevzdání, doručení, dodání, předávka, odevzdávání, předávání, kapitulace, vzdání, odevzdávka, postoupení

übergaben = doručili, odevzdali, předali, předávali, svěřili, vzdali, vydali

e Übergabestelle = bod rozhraní, styčný bod, přesyp, překládací stanice, napájecí bod, předávací místo


Next: Übergang; Übergangsbahnhof; Übergangsrohr    verbrieft; verbringen; verbrochen