Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Überflutung; überflüssig; überfordert do češtiny


e Überflutung = zátopa, zatopení (vodou), zahlcení, povodeň, záplava, inundace, přelití, přeplnění, potopa

überflüssig = přebytečný, zbytečný, zbytečně, nazbyt, darmo

überfordert = přetížený, přetěžoval, přetěžován, nadměrně požadovaný, nadměrně žádaný


Next: Überforderung; überführen; überführt    verbreiten; verbreitet; verbreiteten