Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Type; typisch; Uhrzeigersinn do češtiny


e Type = litera, kovové písmeno, podivín, typy, typ písma, typ znaku, typ, typů, písmeno, tiskové písmeno, stavitelská forma, komická figura

typisch = příznačný, charakteristický, podstatný, rázovitý, vzorový, význačný, typicky

r Uhrzeigersinn = směr pohybu hodinových ručiček, smysl pohybu hodinových ručiček, ve smyslu pohybu hodinových ručiček, ve směru hodinových ručiček, směr hodinových ručiček, smyslu pohybu hodinových ruček


Next: Uhrzeit; Ultrahochfrequenz; umändern    unlängst; unleugbar; unlösbar