Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Tugend; tugendhaft; Tumult do češtiny


e Tugend = mravnost, ctnost, cudnost, nevinnost, mravní čistota

tugendhaft = pocestný, cudný, čistý, počestný, ctný

r Tumult = povyk, rámus, nepokoj, sběh lidí, vřava, shluk, mela, vzbouření, rozruch, sběh, shluk lidí, shluknutí


Next: tupfen; Tupfen; turbulent    ungestört; ungestraft; ungestüm