Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Tücke; tückisch; Tülle do češtiny


e Tücke = zákeřnost, potměšilost, lest, úskok, zlomyslnost, potutelnost, poťouchlost, úskočnost

tückisch = lstivý, zákeřný, zlomyslný, potměšilý, zlovolný, úskočný, potutelný, poťouchlý

e Tülle = hrdélko u konvice, kropící růže, nátrubek, kropáč u konve, vývodka, průchodka, výlevka, krátká trubka se zesíleným okrajem, objímka, trubička, izolační průchodka (pro kabel procházející plechem karoserie), hrdlo


Next: Tümpel; Tünche; tünchen    ungezügelt; unglaublich; ungläubig