Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Trugschluss; Trum; Trumm do češtiny


r Trugschluss = chybný závěr, mylný úsudek, klamný závěr, mylný závěr, sofizma, závěr ledovcového údolí, klamný úsudek

r Trum = zátyň, zátyň, oddělení (jámy), oddělení (jámy), větev (u lana,řemenu a pod.), strana (řetězu, řemene), žilka (odžilek)

r Trumm = velký kus, flák, zkrácená kláda, špalek, drobek, exemplář, konec, kousek, zlomek, zátyň


Next: Trunk; Trupp; Truppe    Ungebühr; ungebührlich; ungedeckt