Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Trübsinn; trübsinnig; Trübung do češtiny


r Trübsinn = kalná mysl, trudomyslnost, zasmušilost, stísněnost, trudnomyslnost

trübsinnig = zádumčivý, sklíčený, smutný, těžkomyslný, roztesknělý

e Trübung = zakalení, kalnost, zákal, šedý zákal, zkalení, zakalený


Next: Trübungsmesser; trügen; trügerisch    ungemütlich; ungemütlicher; ungenießbar