Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Teilen; Teiler; Teilgruppe do češtiny


s Teilen = oddělování, rozdílení, granulování, částí, částech, dílem, článků

r Teiler = rozdělovač, potenciometr, dělič (kmitočtu), dělitelé, předěl, dělicí paprsek

e Teilgruppe = montážní celek (z několika součástí), podskupina, podsoubor, dílčí soubor, dílčí skupina


Next: Teilhaber; Teilmenge; Teilnahme    Umänderung; Umbau; umbauen