Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Stichtag; Stichwort; stieben do češtiny


r Stichtag = lhůta, termín, rozhodující den, stanovený den, datum nabytí platnosti, konečný termín, rozhodný okamžik

s Stichwort = nápověda, nápověď, poznámka, heslo, klíčové slovo, klíč

stieben = rozprášit se, rozptýlit se, sršet, mžít, mrholit, prchat, rozprchnout se, utéci, vyprašovat se, utéct


Next: Stiefel; Stiege; Stiel    Täfelung; täglich; tändeln