Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Stichprobe; Stichprobenprüfung; Stichstraße do češtiny


e Stichprobe = nahodilý vzorek, kontrolní vzorek, namátková zkouška, namátková kontrola, náhodná kontrola, zkouška namátkou, vzorek, bodový vzorek, hrubý vzorek, výběr, náhodný výběr, zkušební výběr

e Stichprobenprüfung = výběrová kontrola, namátková kontrolní zkouška, výběrové šetření, výběrové zjišťování, namátkové zjišťování, namátková kontrola

e Stichstraße = přístupová komunikace, slepá komunikace, příjezdová komunikace, přístupová cesta, slepá ulice


Next: Stichtag; Stichwort; stieben    taxiert; Taxierung; täfeln