Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Stichel; sticheln; stichhaltig do češtiny


r Stichel = rýtko, nůž (pro ruční soustružení), jehla, rýsovací jehla, ryjka, rydlo

sticheln = šít, popichovat, dobírat si, rýpat, popíchnout

stichhaltig = podstatně, pádný, závažný, závažně, platný, odůvodněný, výstižný, opodstatněný, důvodný


Next: Stichprobe; Stichprobenprüfung; Stichstraße    tauschen; Taxe; taxieren