Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Spot; Spott; spottbillig do češtiny


r Spot = šot, bodové světlo, bodové světlo, krátký výstižný slogan, světelný kužel, světlomet na něco nařídit, krátká scéna v televizi, bodový, krátký film

r Spott = výsměch, ironie, jízlivost, posmívání, potupa, potupení, pošklebek, smích

spottbillig = velmi levný, směšně nízký, velmi nízký, směšně laciný, skoro zadarmo


Next: spöttisch; Sprache; sprechen    still; stillen; stillgelegt