Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Seitenlinie; Seitenstreifen; Seitenteil do češtiny


e Seitenlinie = pomezní čára, pobočná železniční trať, pobočná rodová linie, pobočná trať, strana, tvořicí čára, tvořicí přímka, tvořicí křivka, nepřímá linie (příbuzenský vztah), pokolení pobočné, poboční linie, proudový orgán

r Seitenstreifen = krajnice, odstavný pás silnice, postranní pruh, banket, postranní pás

s Seitenteil = postranice, boční stěna, boční díl, boční část, boční část


Next: Seitenwand; Seitenwechsel; seitlich    Spoiler; spontan; Spontaneität