Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Schmelze; schmelzen; Schmelzpunkt do češtiny


e Schmelze = roztavený kov, tavba, tavná lázeň, tavení, tání, obleva

schmelzen = roztavit, rozpouštět, rozpustit, tát, roztát, rozpustit se, rozpouštět se, rozplývat se, tavit se, roztavit se, roztékat se, změknout

r Schmelzpunkt = bod tavení, teplota tavení, teplota tání (tavení), teploty tuhnutí, bod měknutí


Next: Schmelztiegel; Schmelzzone; Schmerz    sein; seine; seinem