Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Schalltrichter; Schaltanlage; Schaltbild do češtiny


r Schalltrichter = hlásná trouba, hlásná trubka, naslouchadlo, ozvučnice, míchací buben

e Schaltanlage = rozváděcí zařízení, rozvodné zařízení, rozvodovna, řadovna, rozvaděč, rozváděč, spínací zařízení, rozvodové zařízení, přepínací zařízení

s Schaltbild = schéma spojení, schéma elektrického zapojení, schéma elektr. zapojení, schéma zapojení, schéma obvodu, blokové schéma, spínání


Next: Schaltbrett; Schaltelement; schalten    schnattern; schnaufen; Schnauze