Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Schachtförderung; Schaden; Schadensfall do češtiny


e Schachtförderung = doprava šachtou, těžba jámou, těžení jámou (jámové), doprava jámou, těžení

r Schaden = ztráta, újma, neprospěch, postižení, poškození, poškozování, úraz, rána, poranění, úhona, vada, kaz

r Schadensfall = mimořádná n. škodní událost, havarijní režim, mimořádná událost, škodní událost, škoda


Next: schadhaft; schadlos; schaffen    schmuddelten; Schmutzfänger; Schmutzfink