Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Scanner; schaben; Schaber do češtiny


r Scanner = snímač, digitální snímač, skener, snímací přístroj, volič

schaben = škrábat, strouhat, oškrabat, oškrabávat, mízdřit, mízdřit kůži, seškrabovat, seškrabávat, odškrabovat, stírat, zaškrabat, zaškrabávat

r Schaber = škrabák, škrabka, stírač, ševingovací nástroj, stěrač


Next: Schablone; Schacht; Schachtel    Schmiss; Schmitz; Schmitze