Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Revier; Revision; Revisionen do češtiny


s Revier = okrsek, okres, revír uhelný, revír honební, revír lesní, revír policejní, působiště, obor, revír, důlní úsek, úsek, ambulance

e Revision = revize, dovolání, kontrola, prověrka, ověření, technická prohlídka, stížnost pro porušení zákona, odvolání, audit, dovolávání, interní kontrola, kontrola správnosti

e Revisionen = audity, kontroly, prohlídky, prověrky, dovolání


Next: Revolution; revolutionieren; Rezension    Schaltbrett; Schaltelement; schalten