Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Retarder; Retribution; retten do češtiny


r Retarder = zpožďovač vulkanizace, retardér, odlehčovací brzda, zpomalovací brzda, odlehčovací brzda (u nákladních vozidel), inhibitor

e Retribution = navrácení, oplacení, zpětný příjem, vracení, vrácení

retten = zachraňovat, spasit, uchovávat, osvobodit, osvobozovat


Next: Rettung; Rettungswagen; retuschiert    schafft; Schaffung; Schaft