Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Restitution; restlich; Restriktion do češtiny


e Restitution = náhrada, navrácení, znovuzřízení, obnovení, uvedení do předešlého stavu, vrácení, obnova

restlich = přebytečný, nadbytečný, zbytkový, navíc, přebývající, zbylý, reziduální

e Restriktion = omezení, zmenšení, výhrada, omezující podmínky, omezování, obmezení


Next: restringieren; Restzahlung; Resümee    Schachtförderung; Schaden; Schadensfall