Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Reserve; Reserveteil; reservieren do češtiny


e Reserve = zdrženlivost, rezervovanost, opatrnost, zdrženlivé jednání, záloha, zásoba, výhrada, náhradní kolo, zásobní kolo

s Reserveteil = rezervní součást, náhradní část, náhradní součást, náhradní díl, záložní součást, zásobní součást, rezervní součást

reservieren = vyhradit, zajistit, uschovat, rezervovat si, vyhrazovat, ochraňovat, zadat


Next: reserviert; Reservoir; Residenz    sausen; Saustall; säen