Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Rendite; rennen; Rennen do češtiny


e Rendite = výnosnost, efektivní zúročení, výtěžek, výnos, úroková míra, výnosovost, roční výnos kapitálové investice

rennen = běžet o závod, utíkat, jet o závod, závodit, běhat, pádit, uhánět, hnát se, ubíhat, vrazit, srazit, mést

s Rennen = běhání, závod, běžecký závod, závody, dostihy, soutěž, pádění, závodění, dejlování, přímé tavení železa z rud


Next: Renommee; renommiert; Rente    satt; Sattel; Sattelkupplung