Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Rembours; Remise; Remission do češtiny


r Rembours = remburz, úhrada, hojení se (na kom), rembours (dovozní úvěr poskytovaný bankou dovozci na podkladě směnek), odškodnění, kompenzace

e Remise = vozovna, remíz, lesinka, kůlna, remíz (křovinatý lesík v poli sloužící k úkrytu drobné zvěře), lesík

e Remission = remise, odrazivost, světlost, činitel světlosti, návrat příznaků nemoci


Next: Rendite; rennen; Rennen    Sanitätswagen; Sanktion; Satellit