Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Relativität; Relaxationszeit; relevant do češtiny


e Relativität = relativnost, podmíněnost, vzájemný poměr, poměrnost, vzájemnost

e Relaxationszeit = relaxační doba, doba relaxace, doba odezvy, doba doznívání, doba útlumu

relevant = důležitý, závažný, významný, rozhodující, platný, podstatný, rozhodný


Next: Rembours; Remise; Remission    sanieren; Sanierung; Sanitäter