Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Rekurs; Relation; relativ do češtiny


r Rekurs = odvolání, stížnost, týkající se rekurzu, rekurzní, rozklad, námitka, opravný prostředek

e Relation = poměr, vztah, oznámení, zpráva, spojení, podání zprávy, spoj, styk

relativ = poměrný, podmíněný, ne absolutní, vztažný, srovnatelný, vzájemný, zvratný, relativně, poměrně


Next: Relativität; Relaxationszeit; relevant    Sand; sandstrahlen; sanft