Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Quader; quadratisch; Quadratzentimeter do češtiny


r Quader = pravoúhlý rovnoběžnostěn, kubický dutinový rezonátor, balvan, přitesaný kámen, tesaný kámen

quadratisch = čtvereční, čtverečný, kvadratický, umocněný na druhou, druhého stupně, kvadraticky

s Quadratzentimeter = čtvereční centimetr, centimetr čtvereční, centimetr čtvereční, čtverečný centimetr, čtverečný centimetr, cm čtvereční


Next: Qual; Qualifikation; qualifizieren    rekonstruiert; Rekonstruktion; rekrutieren