Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Plotter; plötzlich; plump do češtiny


r Plotter = kreslič, souřadnicový zapisovač, zapisovač křivek, kreslicí zařízení, kreslící zařízení, zapisovač

plötzlich = nečekaný, nenadálý, náhle, najednou, znenadání, nečekaně, neočekávaně, naráz, vtom, z čista jasna

plump = zavalitý, masivní, nemotorný, neohrabaný, těžkopádný, neobratný, nejapný, nehorázný, neohleduplný, žbluňk


Next: Plumpheit; Plus; Plutzer    Rahm; rahmen; Rahmen