Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Plaudrer; plauschen; plausibel do češtiny


r Plaudrer = zábavný člověk, vypravěč, tlachal, mluvka, povídálek

plauschen = pohovořit si, tlachat, plkat, klábosit, přehánět, povídat si

plausibel = přijatelný, zřejmý, pravděpodobný, hodnověrný, jednoduchý


Next: plädiert; plärren; plätschern    Radierung; radikal; Radio