Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Platzregen; platzte; Platzwechsel do češtiny


r Platzregen = náhlý déšť, prudký déšť, přeháňka, příval deště, přívalový déšť, lijavec, místní déšť

platzte = vybouchnul, explodoval, nevydařil se, pukl, vyprskl, protrhl se, bouchnul, bouchl, vybouchl

r Platzwechsel = přemístění hráčů (sport.), místní směnka (sport.), výměna místa, změna místa, změna pracoviště


Next: Plauderei; Plauderer; plaudern    Rachen; Racker; Radabstand