Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Plattierung; Platz; platzen do češtiny


e Plattierung = pokovování plátováním, plátovaná vrstva, naplátovaná vrstva, návar, navařování, pokovování, krytí, výstelka

r Platz = prostranství, náměstí, náves, sedadlo, stanoviště, prostor, zaměstnání, pracoviště, plocha, plošina, místa

platzen = praskat, puknout, pukat, bouchat, vybuchnout, třesknout, třaskat, třeskat, explodovat, protrhat se, protrhnout se, prskat


Next: platzende; platzieren; Platzierung    quirlen; quittieren; quittiert