Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Platte; Plattform; Plattheit do češtiny


e Platte = panel, plošný dílec, obkládačka, tvarovka, tvárnice, mísa, plochá mísa, podnos, tác, plotna, plát, plech na pečení

e Plattform = platforma, východisko, plošina, terasa, deska, most, plošinka, rampa, plošinový vůz, nástupiště

e Plattheit = plochost, všednost, banálnost, bezobsažnost, banální řeči


Next: Plattierung; Platz; platzen    quick; quietschen; Quirl