Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Plateau; Platine; platt do češtiny


s Plateau = plošina, rovina, horská rovina, náhorní planina, náhorní rovina, planina, plato, deska, sedlo, prodleva, plateau

e Platine = deska, základní deska, platina, výstřižek, platinová podlážka, ploština, půdice, výsek

platt = plochý, ploský, placatý, zploštělý, mělký, bezduchý, všední, banální, sprostý, nízký, patrný, zřejmý


Next: Platte; Plattform; Plattheit    quetschen; Quetschmaschine; Quetschung