Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Plan; planen; Planetenradachse do češtiny


r Plan = planina, pláň, mýtina, paseka, zápasiště, kolbiště, plán, úmysl, záměr, program, rozvrh, osnova

planen = naplánovat, dělat pracovní rozvrh, připravovat, chystat, projektovat, vyprojektovat, rozplánovat, rozvinout, zamýšlet, plánujete

e Planetenradachse = náprava s planetovým pohonem, hřídel planetového kola, náprava s planetovým čep planetového kola, hřídel satelitu, čep satelitu


Next: Planie; planieren; Planieren    quälen; Quälerei; Quelle