Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Phrase; Phraseologie; physisch do češtiny


e Phrase = plané mluvení, prázdná slova, rčení, úsloví, slovní spojení, větný člen

e Phraseologie = vazby vyznačující jistý jazyk, nauka o rčeních a vazbách, sbírka rčení, sbírka úsloví, soubor ustálených slovních spojení

physisch = tělesný, manuální (ruční), hmotný, přirozený, fyzicky


Next: Pickel; picken; piepsig    qualifiziert; Qualifizierung; Qualität