Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Phasenverschiebung; Phänomen; Phlegma do češtiny


e Phasenverschiebung = fázový posun, fázový posuv, fázové posunutí, posun fází, posunutí fáze, fázový postup

s Phänomen = zjev, úkaz, efekt, fenomén, známka

s Phlegma = netečnost, flegmatičnost, flegma, zpětný tok, nevšímavost, pohodlnost


Next: Phrase; Phraseologie; physisch    Qual; Qualifikation; qualifizieren