Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Phantasterei; phantastisch; Phase do češtiny


e Phantasterei = vznětlivá obraznost, blouznivost, fantastická věc, fantastika, přemrštěnost, výstřednost

phantastisch = blouznivý, neobyčejný, obrovský, fantasticky, neskutečný

e Phase = období, stupeň vývoje, kmit, proměna, změna (měsíce), doba, údobí, část, stadium, fází, stav, stupeň


Next: Phasenverschiebung; Phänomen; Phlegma    Quader; quadratisch; Quadratzentimeter