Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Optionsanleihe; optisch; ordentlich do češtiny


e Optionsanleihe = opční půjčka, warrant na dluhopisy, warrant, dluhopis s warranty, opční list

optisch = opticky, optického, zrakový, světelný, graficky, viditelný

ordentlich = dbající pořádku, udržující pořádek, skutečný, opravdový, řádný, spořádaný, náležitý, regulérní, pravidelný, notný, pořádně, řádně


Next: Order; Ordinate; ordinär    Plotter; plötzlich; plump