Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Oberton; Oberwasser; obgenannt do češtiny


r Oberton = alikvotní tón (hud.), harmonický tón (hud.), horní tón, horní harmonický tón, svrchní harmonický tón

s Oberwasser = horní voda, vrchní voda, horní tok, povrchová voda, svrchní voda

obgenannt = svrchu citovaný, shora uvedený, shora citovaný, výše jmenovaný, výše uvedený


Next: obgleich; obig; Objekt    Plage; plagen; plan